Runen typen

In het boek leert Daan runen schrijven. Het runenschrift (kortweg runen) is het oudst bekende schrift gebruikt door de Germaanse volkeren van Noord-Europa, Groot-Brittannië, Scandinavië en IJsland vanaf de tweede of de derde eeuw tot de zestiende of zeventiende eeuw.

In het magische venster hieronder kun je zelf runen typen! Typ in het tekstvak je naam, of een geheime boodschap en zie de runentekens verschijnen!

Let wel: schrijf zo fonetisch mogelijk, met andere woorden, schrijf wat je hoort. De 'ck' in Patrick is één klank, dus 'k' volstaat. In plaats van een 'q', gebruik je best 'k'. In plaats van 'c', gebruik je 'k' of 's'.

Voor de volledigheid: er bestaan verschillende versies van het runenschrift, naargelang de streek en de tijd. Hierboven heb ik enkel de runen gebruikt die het meest van pas komen. Er bestaat bijvoorbeeld nog een runeteken voor de klank "th", zoals in het Engelse woordje "the" of "theatre", maar die klank bestaat niet in het Nederlands.